HUAWEI모바일 앱

Huawei P6 S를 슬림하고 쉽고 우아한 스마트 폰으로 승격

의 중국어 Huawei 가장 높이 평가되는 정상에서 계속 상승 pro스마트 폰 제조업체는 모든 시장에서 점점 더 많은 팬을 유치하는 점점 더 많은 고성능 모델을 출시합니다. 새로운 Huawei Ascend P6 S는 기본 Ascend P6 모델에 비해 약간 개선 된 버전입니다. 이전 모델과의 작은 차이점 중 사양을 언급합니다. procesor : 1,6GHz의 주파수에서 작동하지만 더 이상 microSD 카드 슬롯이없는 쿼드 코어.

HUaweiP6S

최대 4,7 × 720 픽셀의 해상도를 표시 할 수있는 1280”IPS + LCD 디스플레이와 16GB 내부 메모리는 HDR 기능이있는 8MP 메인 카메라로 촬영 한 사진을 저장할 수 있습니다. 가장 진보 된 모델 Huawei 특히 같은 수준의 성능으로 저렴한 가격으로 인해 경쟁 업체의 관심을 끌 것입니다. 새로운 Huawei Ascend P6 S는 중국 시장에서 판매되며 몇 달 안에 전세계에 출시 될 예정입니다.

태그

댓글을 남겨주세요.

모바일 앱, 자습서 및 뉴스 :
huawei 먹기 상승, http://www.google.com.pk/url?q=http://www.huawei.com/, сваляне на софтуер за хуауей, روبوت هاتف هواوي, pro그램 huawei 전화, huawei p6 업데이트 러시아 скачать kitkat, 안드로이드 4.4.2, http://www.google.com/url?q=http://www.mobile9.com/phone_select/, http://www.google.dz/url?q=http://gallery.mobile9.com/c/nokia-asha-501-softwares_7347/1/?lang=fr, m2 에릭슨 Cydia를 너희 yüklenirmi, huawei pro그램, huawei y200 játékok letöltés letöltés ingyen mobil9 game ma huawei y200 휴대폰 감마 재킷, تنزيل وتحميل تطبيقات وبرامج huawei, nokia.mobi/entry/van/main/603, 타 페티 자 huawei, huawei 승천 y210 játékok letöltése, huawei 상승 g300 játékok letöltése, 전화 Huavei 안드로이드, huawei 상승 témák letöltése ingyen, скачать игры для смартфон huawei 상승 p6 s,
맨 위로 가기 버튼
닫기